Produkty

Kontakt

Sídlo firmy:
Tomšů Software s.r.o.
Naxerova 80
377 01 Jindřichův Hradec

Provozovna
a korespondenční adresa
:
Tomšů Software s.r.o.
U Nemocnice 380/III
377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Tomšů, jednatel

Tel/fax. : 384 323 125
Mob.tel.: 602 483 413
e-mail: info@tomsusoftware.cz
www
: www.tomsusoftware.cz


PC DOKTOR®

    Počítačový program PC DOKTOR® představuje druhou generaci úspěšného programu pro praktické a odborné lékaře, vytvořenou na základech mnohaletých zkušeností získaných u více než 5000 uživatelů a realizovanou na bázi progresivní programátorské technologie.  Výrobcem programu je firma CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

    Základní charakteristikou programu je jednoduché intuitivní ovládání, přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a provozní rychlost a spolehlivost.
Přehledně vedená kartotéka pacientů umožňuje vedle rychlé identifikace pacienta podle jména nebo rodného čísla také registraci kapitačních pacientů, parametrické vytváření skupin pacientů, oddělené vedení nepravidelné péče, rozesílání dopisů podle adresáře, zasílání e-mailů pacientům apod.

    Klíčovým místem zdravotní dokumentace pacienta je zdravotní karta. V záhlaví dekurzu jsou základní informace o jménu pacienta, věku, příslušnosti k ZP a případné údaje      o rizicích pacienta a jeho zařazení do dispenzárních skupin. Dále jsou uvedeny údaje o datu poslední návštěvy, očkování TAT a je-li pacient v pracovní neschopnosti, pak datum jejího zahájení. Záznamy se pořizují dobře vybaveným textovým editorem s možností vkládat připravené fráze nebo přenášet části textu mezi jednotlivými dokumenty (výhodné např. při sestavování lékařské zprávy nebo žádosti o odborné vyšetření).

    Všechny specializované funkce pro záznam vyšetření nebo vystavení dokladu mají svou vlastní agendu, uzpůsobenou ke snadnému a přehlednému zpracování. O vystaveném dokladu (recept, PN, poukaz, lékařská zpráva, vyúčtování péče apod.) se automaticky provede záznam do dekurzu, odkud lze také originální doklad znovu vyvolat.

    Další funkce, kterými program podporuje vedení zdravotní dokumentace pacientů:
Dlouhodobé nemoci, trvale užívané léky, alergie a rizika pacienta, odběr anamnézy, zařazení pacienta do dispenzární péče včetně plánování termínů prohlídek a tisku pozvánek, kompletní agenda pracovní neschopnosti včetně vycházek a výpočtu podpůrčí doby, žádanky a záznam hodnot laboratorních vyšetření s možností využívat přenos dat z laboratoře, tlak krve a puls, sedimentace, výška a váha, sledování očkování, hlášení novotvaru, statistická hlášení, epidemiologická hlášení a další poukazy na vyšetření/ošetření, poukazy na PZT, žádanky       o zvýšení úhrady, výměnný list, lékařská zpráva, konziliární vyšetření.

    Program poskytuje rovněž velmi dobrou podporu pro agendu, spojenou s registrací kapitačních pacientů a pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. K dispozici jsou i statistické a ekonomické přehledy například:
- Nákladů na pacienty
- Ordinovaných léků a PZT
- Neprav idelné péče
- Preventivních prohlídek
- Příkazů k transportu
- Vystavených poukazů na vyšetření
- Provedených vyšetření
- Přímých plateb od pacientů
- Očekávaných příjmů od ZP a z přímých plateb.


    Program PC DOKTOR® nabízí rozšiřující moduly pro tyto odbornosti:
- Praktický lékař pro dospělé
- Praktický lékař pro děti a dorost
- Gynekologie
- Alergologie
- Diabetologie
- Domácí péče
- ORL
- Oční
- Ortopedie
- Pracovní lékařství

Přehled léčby
Přehled léčby
Dekurs
Dekurs

Hlavní menu

  • O firmě
  • Aktuality
  • Jaké řešení hledáte
  • Produkty
  • Ceníky
  • Ke stažení
  • Kontakt