Produkty

Kontakt

Sídlo firmy:
Tomšů Software s.r.o.
Naxerova 80
377 01 Jindřichův Hradec

Provozovna
a korespondenční adresa
:
Tomšů Software s.r.o.
U Nemocnice 380/III
377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Tomšů, jednatel

Tel/fax. : 384 323 125
Mob.tel.: 602 483 413
e-mail: info@tomsusoftware.cz
www
: www.tomsusoftware.cz


J.H. Home Care

    Program je určen pro agentury domácí péče a pro účtování zdravotní péče v odbornosti 913 (domovy důchodců, ústavy sociální péče apod.). Umožňuje komplexní vedení zdravotní dokumentace i vykazování pro zdravotní pojišťovny. Jako jediný program svého druhu na trhu je díky integraci digitální mapy ČR schopen automaticky vypočítat ujeté vzdálenosti mezi pacienty, odjezdové a příjezdové časy a časy strávené u pacienta.
    Program je vytvořen v DOS prostředí FoxPro a k jeho provozu je tedy třeba 32-bitový operační systém Windows XP, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1.

Základní funkce programu:

-    Kartotéka pacientů se základními údaji
-    Zápis anamnézy a ošetřovatelského plánu
-    Definice dispenzárních skupin
-    Parametrické výběry pacientů dle 17 různých parametrů
-    Všechny existující typy poukazu na vyšetření / ošetření, především DP a ORP
-    Přehledný plánovací kalendář
-    Zápis do dekursu s využitím předdefinovaných textů, různé způsoby tisku dokumentace
-    Tvorba elektronické zdravorní dokumentace podepsané elektronickým podpisem
-    Automatické sestavování výkazu pro ÚZIS
-    Zápis provedených výkonů a použitého materiálu do účtů typu poukaz na vyšetření/ošetření
-    Zápis provedených cest v návštěvní službě
-    Funkce pro snadné vykazování opakujících se výkonů – vyúčtování výkonů a cest u jednoho klienta za celý měsíc může být otázkou necelé minuty
-    Možnost účtovat výkony a cesty přímo z plánovacího kalendáře
-    Možnost automatického výpočtu ujetých vzdáleností mezi pacienty s využitím digitální mapy
-    Možnost automatického výpočtu odjezdových a příjezdových časů v účtech cest
-    Kompletní zpracování vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, tisk průvodek a faktur
-    Statistika výkonů, PZT a cest za libovolné období
-    Denní, týdenní, měsíční a roční  přehledy provedených výkonů a cest
-    Přehled provedených výkonů a cest jednotlivými pracovníky agentury
-    Přehled provedených výkonů a cest pro pacienty jednotlivých lékařů
-    Průměrné náklady na pacienta a na návštěvu
-    Výpočet a optimalizace KorKo
-    Pořadí pacientů podle nákladů na výkony, materiál, cestovné
-    Řada servisních funkcí
-    Snadné zálohování dat

Vyúčtování výkonů
Vyúčtování výkonů
Plánovací kalendář
Plánovací kalendář
Přehled provedených výkonů
Přehled provedených výkonů


Hlavní menu

  • O firmě
  • Aktuality
  • Jaké řešení hledáte
  • Produkty
  • Ceníky
  • Ke stažení
  • Kontakt