Produkty

Kontakt

Sídlo firmy:
Tomšů Software s.r.o.
Naxerova 80
377 01 Jindřichův Hradec

Provozovna
a korespondenční adresa
:
Tomšů Software s.r.o.
U Nemocnice 380/III
377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Tomšů, jednatel

Tel/fax. : 384 323 125
Mob.tel.: 602 483 413
e-mail: info@tomsusoftware.cz
www
: www.tomsusoftware.cz


J.H.Ambulance

    Program je určen pro praktické lékaře pro dospělé a pro ambulantní specialisty. Umožňuje komplexní vedení zdravotní dokumentace, včetně možnosti elektronického podpisu, účtování zdravotním pojišťovnám a datovou komunikaci s jinými zdravotnickými zařízeními. Volitelně jej lze doplnit modulem kontroly lékových interakcí.
    Program je vytvořen v DOS prostředí FoxPro a k jeho provozu je tedy třeba 32-bitový operační systém Windows XP, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1.

Základní funkce programu:

-    Kartotéka pacientů se základními údaji
-    Zápis anamnézy
-    Registrace pacientů
-    Definice dispenzárních skupin
-    Parametrické výběry pacientů dle 28 různých parametrů
-    Přehledný objednací kalendář
-    Zápis do dekursu s využitím předdefinovaných textů, různé způsoby tisku zpráv
-    Zápisy do specializovaných dekursů, jejichž účel lze definovat
-    Vedení elektronické dokumentace, podepsané elektronickým podpisem
-    Definice skladby farmakoterapie, tisky receptů
-    Kontrola lékových interakcí
-    Zápis laboratorních výsledků
-    Načítání výsledků a zpráv z laboratoří jiných pracovišť dle datového standardu NZ
-    Export a import zpráv a do/z  jiných pracovišť dle datového standardu MZ ČR
-    Celá agenda pracovních neschopností
-    Preventivní prohlídky
-    Všechny existující typy poukazu na vyšetření / ošetření
-    Řada dalších žádanek a tiskopisů: Návrhy na lázně, výměnné listy, průkaz o trvání PN, lístek s dávkováním léků, žádanky RTG, Sono, CT, OKB, histologie, sérologie, bakteriologie, krevní obraz, žádanka na transport, vyúčtování nákladů soukromým vozidlem, poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku, žádanka na brýle, žádanka o zvýšení úhrady, hlášení úrazu, list o prohlídce mrtvého, prohlídka zjišťovací, zjištění bezmocnosti, mimořádné výhody TP, přihláška do iZIP, tisk adres na obálky
-    až 500 dalších individuálně definovaných žádanek a formulářů, každý v rozsahu až 9 stran
-    Automatické sestavování výkazu pro ÚZIS
-    Zápis provedených výkonů a použitého materiálu a ambulantních účtů, do účtů typu poukaz na vyšetření/ošetření a do účtů nepravidelné péče.
-    Snadný zápis o vybrání regulačních poplatků, pokladní příjmový doklad
-    Zápis provedených cest v návštěvní službě
-    Registrace pacientů a výpočet kapitačních plateb
-    Kompletní zpracování vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, včetně předání registrovaných pacientů, výpočet kapitačních plateb, tisk průvodek a faktur
-    Statistika výkonů, PZT a cest za libovolné období
-    Denní, týdenní, měsíční a roční  přehledy provedených výkonů a cest
-    Přehledy předepsaných léků a PZT
-    Průměrné náklady na pacienta a na návštěvu
-    Výpočet podkladů pro regulační srážky
-    Výpočet a optimalizace KorKo
-    Pořadí pacientů podle nákladů na výkony, léky, materiál, cestovné
-    Přehledy vybraných regulačních poplatků
-    Řada servisních funkcí
-    Snadné zálohování dat

Skladba farmakoterapie
Skladba farmakoterapie
Ambulantní doklad
Ambulantní doklad
Výpočet kapitační platby
Výpočet kapitační platby


Hlavní menu

  • O firmě
  • Aktuality
  • Jaké řešení hledáte
  • Produkty
  • Ceníky
  • Ke stažení
  • Kontakt