Produkty

Kontakt

Sídlo firmy:
Tomšů Software s.r.o.
Naxerova 80
377 01 Jindřichův Hradec

Provozovna
a korespondenční adresa
:
Tomšů Software s.r.o.
U Nemocnice 380/III
377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Tomšů, jednatel

Tel/fax. : 384 323 125
Mob.tel.: 602 483 413
e-mail: info@tomsusoftware.cz
www
: www.tomsusoftware.cz


Dentasoft

    Program je určen pro stomatology. Umožňuje komplexní vedení zdravotní dokumentace a účtování pro zdravotní pojišťovny.
    Program je vytvořen v DOS prostředí FoxPro a k jeho provozu je tedy třeba 32-bitový operační systém Windows XP, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1.

Základní funkce programu:

-    Kartotéka pacientů se základními údaji a anamnézou
-    Zápis do zubního kříže
-    Registrace pacientů
-    Zápis preventivních prohlídek
-    Definice dispenzárních skupin
-    Parametrické výběry pacientů dle 15 různých parametrů
-    Přehledný objednací kalendář
-    Zápis do dekursu s využitím předdefinovaných šablon. Automatické generování účtů pro zdravotní pojišťovny na základě zápisu do dekursu. Různé způsoby tisku zpráv
-    Vedení elektronické zdravotní dokumentace podepsané elektronickým podpisem
-    Kalkulace protetických prací
-    Kniha RTG
-    Napojení na různé typy RVG
-    Definice skladby farmakoterapie, tisky receptů
-    Celá agenda pracovních neschopností
-    Výměnné listy, průkaz o trvání PN, žádanky RTG, poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, tisk adres na obálky
-    Automatické sestavování výkazu pro ÚZIS
-    Zápis provedených výkonů a použitého materiálu a ambulantních stomatologických účtů
-    Snadný zápis o vybrání regulačních poplatků, pokladní příjmový doklad
-    Kompletní zpracování vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, včetně předání registrovaných pacientů, tisk průvodek a faktur
-    Statistika výkonů, PZT
-    Denní, týdenní, měsíční a roční  přehledy provedených výkonů a cest
-    Přehled přímých plateb
-    Přehledy předepsaných léků a PZT
-    Průměrné náklady na pacienta a na návštěvu
-    Výpočet čerpání úhradových limitů
-    Pořadí pacientů podle nákladů na výkony, léky, materiál
-    Přehledy vybraných regulačních poplatků
-    Řada servisních funkcí
-    Snadné zálohování dat

Zubní kříž
Zubní kříž
Zápis do dekursu
Zápis do dekursu

Hlavní menu

  • O firmě
  • Aktuality
  • Jaké řešení hledáte
  • Produkty
  • Ceníky
  • Ke stažení
  • Kontakt